Ronderande bevakning

Proaktivt arbetssätt genom: Identifiera – Rapportera – Åtgärda

En av de vanligaste och mest traditionella säkerhetsleveranserna, med huvuduppgift att upptäcka och förebygga.

Med ett digitalt avvikelsesystem där kunden i anslutning till rondering får en fullständig rapport.

  • Låskontroll av fönster och dörrar
  • Förhindrande av vattenläckor
  • SBA arbete
  • Avvikelse identifiering

Listan av väktarens uppgifter under en rond kan göras lång och tas på ett innovativt sätt fram med dig som kund.

Rekommenderad kombination till ronderande bevakning kan vara inbrottslarm  eller larmutryckning 

Kontakta oss för mer info hur vi kan hjälpa just DIG.