Välkommen till Bevakningsgruppen Sverige AB

Bevakningsgruppen är en totalleverantör av bevaknings- och säkerhetstjänster med platskontor i Båstad, Helsingborg, Landskrona, Lund, Malmö och Stockholm.

”Bevakningsgruppen vill genom våra starka, lokala och nischade, dotterbolag vara ett annorlunda och bättre alternativ.
Hos oss är alla kunder lika viktiga och alla medarbetare blir sedda. Genom gruppens totala storlek har vi mycket bred kompetens och omfattande personella resurser.”