Kameraövervakning

Kameraövervakning i kombination med exempelvis rondering och larmutryckning är utan tvekan det bästa sättet att motverka inbrott, stöld eller skadegörelse och ger möjlighet att kunna agera proaktivt innan brottet sker.

Möjlighet för kameraoperatörer finns att följa kameror i realtid och på så sätt kunna styra polis och väktare till platsen. Även möjlighet till lagring av kameramaterial som bevisföring och identifiering.

Rekommenderad kombination till kamerabevakning är ronderande bevakning, inbrottslarm och larmryck.

AI Teknik

AI drivna system kan initiera ett larm innan själva händelsen inträffat.
Avancerad videoanalys ger möjlighet att programmera obegränsat med scenarion som kameran skall larma vid.

Kameraövervakning med avancerad videoanalys och AI teknik möjliggör att strömma video i flera nivåer och på så sätt få ut betydligt mer information.
I ett kombinerat system använder vi bl.a. optiska kameror, värmekameror, kameraoperatör och högtalare och på detta sätt kan vi tidigt ingripa vid oönskade händelser.

Kontakta oss för mer info hur vi kan hjälpa just DIG.