Kontakta oss

Bevakningsgruppen Sverige AB
Box 122
221 00 LUND

Tel: 020-823 000
E-post: info@bevakningsgruppen.se

    Visselblåsarfunktion

    Om du misstänker korruption eller allvarliga oegentligheter inom Bevakningsgruppen kan du anmäla det här.
    En visselblåsning kan handla om saker som är olagliga, oetiska eller på annat sätt olämpliga. Anmälningar kan till exempel avse misstänkt korruption, missförhållanden som påverkar enskildas liv och hälsa, brister i säkerheten på arbetsplatsen eller allvarliga former av diskriminering eller trakasserier inom Bevakningsgruppen.
    Anmälan gör du här: https://www.puls-solutions.com/reporter/#/create?o=bevakningsgruppen