Områdesbevakning

Proaktiv bevakning – Identifiera – Rapportera – Åtgärda

En uppskattad och eftertraktad tjänst där vi genom ökad synlighet både förhindrar och avbryter pågående brottslighet.

Väktaren kan i många fall agera innan skadan är skedd och på så sätt minimerar skadormoch kan förhindra produktionsstopp.

Denna typ av allmän rondering är vanlig uteslutande vid större produktionsfaciliteter men även parkeringsgarage, parkeringar samt bostadsrättsföreningar och samfälligheter.

Rekommenderad kombination till omrpdesbevakning kan vara stationärbevakning (Hyperlänk) eller kamerabevakning.

Kontakta oss för mer info hur vi kan hjälpa just DIG.