Fastighetsjour

Med fastighetsjour får du som fastighetsägare hjälp dygnet runt med att hantera akuta fel i din fastighet.

Du tilldelas ett journummer som är aktivt enligt dina önskemål och tider.

Syftet är att minska de akuta skadeeffekterna som kan uppstå i samband med el bortfall, vattenläckor men även enklare ingrepp som trasiga fönster och utelåsta hyresgäster.

Vi har lång egenskap av både kommunala som privatägda fastigheter och samarbetar i nuläget med ledande fastighetsbolag på marknaden.

Vi agerar hela vägen från felanmälan, åtgärd till rapport.

Vid större åtgärder så kan vi snabbt ha fackman inom VVS, BYGG, EL samt LÅS på plats med kort inställelsetid.

Kontakta oss för mer info hur vi kan hjälpa just DIG.