Larmutryckning

Första insatsväktare med möjlighet till snabb åtgärd.

När larmet går skickas den av våra ronderande väktare som är geografiskt närmast larmet för att göra en snabb första insats på plats. Därefter vid incident så tillkallas rätt resurs, till exempel fastighetsjour, glasmästare, polis eller kunden om denne behöver komma till platsen.

En fullständig digital rapport e-postas till kund i samband med larmet.

Bevakningsgruppen åtgärdar hela vägen från larmet går tills kunden är återkopplad.

Rekommenderad kombination till larmutryckning kan vara ronderande bevakning , inbrottslarm eller kamerabevakning.

Kontakta oss för mer info hur vi kan hjälpa just DIG.