BEVAKNINGSGRUPPEN


Bevakningsgruppen är en totalleverantör av bevaknings-och säkerhetstjänster och har verksamhet i Båstad, Helsingborg, Landskrona, Lund, Malmö och Stockholm.

”Bevakningsgruppen vill genom våra starka, lokala och nischade, dotterbolag vara ett annorlunda och bättre alternativ. Hos oss är alla kunder stora och alla medarbetare blir sedda. Genom gruppens totala storlek har vi mycket bred kompetens och omfattande personella resurser.”